logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 141 Fjellkjeden

En loge for Oppdal og omegn. Organisasjonsnummer: 997026276

Loge 141 Fjellkjeden har møter annenhver tirsdag i uker med partall, kl. 19:00 i Odd Fellow Huset Sletvold, Bruråket 1 Oppdal. Alle møter åpner i Troskapsgraden.
 

Høst 2019

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre  vel møtt til nye møter i høstterminen 2019. Et godt oppmøte er viktig for logens utvikling.

Med Broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Idar Heggvold

    OM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern