Storlogen følger utviklingen nøye og støtter seg på de råd og veiledninger som gis av myndighetene.  Det er vårt håp at det skal være mulig å komme i gang med ordensvirksomheten, om ikke for lang tid.

Mange loger har nå god erfaring med møter på Teams som er et godt alternativ for å holde kontakt med søstre og brødre.

Det kan være en ekstra utfordrende situasjon for mange som føler seg alene og er bekymret. Det er derfor viktig at vi opprettholder god kontakt med våre søstre og brødre, med spesielt fokus på våre eldre, syke og enslige.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire

Reneè B. Backer                                                                                                                      Jon Erik Holm
Stor Sekretær                                                                                                                           Stor Sekretær