Dersom loger/leire ønsker å avholde møter skal dette fortsatt skje etter samråd og tillatelse fra DSS i distriktet. Selv om den nasjonale bestemmelsen for tiden er møter med inntil 200 til stede, er det logelokalenes mulighet med å holde en meters avstand, som gir antallsbegrensningen. Enkelte steder er det også gitt lokale antallsbegrensninger. Er en i tvil, anbefales å ta kontakt med kommunelege/lokal helsemyndighet for råd.  Loger/ leire kan også gjennomføre nødvendige møter så som gradpasseringer, innvielser mm. med kun embedskollegiet, nøkkelpersoner og resepiendene til stede. For gjennomføring av ritualene med smittevernsbegrensninger, vises til forslaget ritualnevndene har laget og som ligger i OM/HM/HP manualen på nett.

De viktigste forbyggende tiltak.

  • Er du syk eller har symptomer på forkjølelse, hoste, feber eller lignende, skal du bli hjemme. Mistenker du å ha hatt kontakt med smittebærere, bli hjemme.
  • Håndhygiene: Vask hendene ofte og grundig. Ved manglende tilgang til vann og såpe, kan hendene sprites med antibakterielle midler.
  • Hold sosial avstand, d.v.s. at det skal minst være 1 meters avstand mellom personer.

Nettmøter
Vi forutsetter at enhetenes kollegier er i virksomhet og anbefaler også bruk av Teams/nettmøter for å holde kontakt med medlemmene. Storlogen har også åpnet for at søkere kan delta på disse møtene, for gjennomføring vises til den utsendte malen for nettmøter. Sekretær lager protokoll fra disse møtene i Focus.

Informasjonsmappen på nett
Kunnskapsnevnden og Kanselliet har nå ferdigstilt en digital informasjonsmappe til bruk ved utviklingsprogrammet. Medlemmene vil kun få tilgang til informasjonen for de gradene de har gjennomført. Mappen ligger på oddfellow.no. Med dette vil vi ikke lenger trykke opp informasjonsmappen for salg gjennom Odd Fellow Utstyr.

 

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Morten Buan
Stor Sire

Reneè B. Backer                                                                                                                        Jon Erik Holm
Stor Sekretær                                                                                                                             Stor Sekretær