Den polske og norske Storloge har et felles prosjekt for å etablere Odd Fellow Ordenen i Ukraina. Vi har i dag en forening i Lviv i Ukraina med 28 Odd Fellow brødre som i dag er medlem av logen i Wroclaw i Polen. Vi vet at våre brødre og deres familier har en forferdelig tid og vi håper at vi gjennom samarbeid med Odd Fellow Ordenen i Polen kan bistå i en særdeles utfordrende tid.

Den polske Odd Fellow Ordenen oppretter nå et "Fund to help Ukraine", som skal bistå på tre områder: - kjøp og sending/finansiering av nødvendig utstyr angitt av de ukrainske brødrene så som førstehjelp, toalettsaker, medisiner, klær - pengeoverføring, - finansiering av innkvartering og bistand til flyktninger fra Ukraina. Det opprettes en konto som disponeres av Storlogen i Polen i avtale med Storlogen i Norge. Den første transporten av varer til Ukraina er allerede forberedt. Søstre og brødre, loger og leire som ønsker å støtte hjelpearbeidet i forbindelse med katastrofen i Ukraina bes overføre midler til Ordenes konto: 1203.43.05313 eller Vipps til 552743 merket Ukraina.

Vedlagt følger en rapport fra hjelpearbeidet angående Ukraina fra den Polske Storloge.
Trykk på bildet for å lese mer.
Presentasjonen er på engelsk.