Som du har erfart gjennom våren og sommeren, har verden og vårt samfunn vært i en helt uvanlig situasjon etter utbrudd og spredning av corona viruset. Store deler av vårt samfunn har vært stengt ned og det normale og vante har stanset opp eller blitt tilpasset situasjonen vi er i.

For Odd Fellow og vår Loge har det ført til at det normale Loge arbeidet har blitt satt på vent.
På samme måte som samfunnet prøver å komme tilbake til en normal tilstand, er det viktig for vår Loge å gjenoppta vårt virke.
I vårterminen gjennomførte vi ringerunder til Søstre samtidig som kollegiemøtene ble avholdt
I nytt fra Storlogen i september, oppfordres det til at logearbeidet gjenopptas, men med en aktivitet tilpasset den lokale smittesituasjon og med nødvendige smitteforebyggende tiltak.
                                                                                                                                         

 OM og embedskollegiet vil prioritere at vi kommer i gang med innvielser og gradspasseringer slik at kontinuiteten i Logen og utviklingen kan ivaretas og sikres.

Vi vil også jobbe for å igjen kunne gjennomføre arbeidsmøter, som bidrar til refleksjon, personlig utvikling og sosialt samvær, men vi må danne oss litt erfaring først på hvordan vi klarer å organisere møter i det hele tatt på en mest mulig smittevernvennlig måte.

Felles for all aktivitet er at den må tilpasses den lokale smittesituasjon, og kravet til avstand mellom Søstre i de lokalene vi anvender i Ordensbygget.