Brødrene i Loge nr. 89 Skagerak gratulerer.

På bildet sees fra venstre: Jens Ivar Jensen, OM Roger Haugli og Robert Gustavsen.

Møtet var det første etter at strenge smittevernregler ble innført. Møtet ble gjennomført på en flott måte, både med tanke på smittevernreglene og ikke minst seremoniene i logesalen.