Brødrene i Loge nr. 89 Skagerak gratulerer på det varmeste.