En hyggelig gåtur med innlagte øvelser (logemøte)

Etterfulgt av medbrakt kaffe med någå attåt (ettermøte)