Kjellerstuen pyntet for å ta i mot middagsgjester.

"Gutta i Dampen" sørget for velsmakende julemat.

Loge Sarah-søstre sammen med Jon Arne Kostøl, Kirkens Bymiskjon

Orange skjerf for et varmere samfunn.

Fra i vår, etter nedstenging av aktiviteter, har "Nevnd for utadrettet arbeid" jobbet aktivt med dette arbeidet.
De tok kontakt med Kirkens Bymisjon, "I jobb", Gjøvik som har vært i byen i ett år. Jobboppgaven er å plukke søppel i byen.  Bedrifter betaler for jobben arbeiderene gjør. Det er mennesker med ulike utfordringer, som får gratis frokost. De jobber noen timer, og får lønn for dette.
Loge nr 128 Sarah har vært med på strikkedugnad, orange skjerf for et varmere samfunn. De ble delt ut 2.november, Dette er en national dugnad som finner sted hvert år. Odd Fellow gården lånte ut telt til utdelings-dagen.

3. desember inviterte Loge nr. 128 Sarah  arbeidere og ledere til gratis julemiddag i Odd Fellowgården sin kjellerstue. Gutta i dampen, leverte maten.
Fornøyde gjester, som koste seg.
Vår OM Jorunn informerte om Odd Fellow, huset, og Loge Sarah.
Lederen for Kirkens Bymisjon avd. Gjøvik Jon Arne Kostøl, takket og informerte om "I jobb", Gjøvik.