logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 94 Martin Linge

 

Logeåret  2017/2018

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle Brødre velkommen til et nytt logeår.

MØT SÅ OFTE DU KAN
 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Martin K Waag   OM


Loge nr. 94 Martin Linge
Stiftet den 18.06.1977
Neste møte:
28.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern