logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 44 Stein

Logeåret 2017/2018
 
Velkommen til et nytt logeår
Overmester og resten av embedskollegiet ønsker alle hjertelig velkommen til våre møter.
Møt så ofte du kan. Det styrker samholdet mellom brødrene.

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet
Finn R. Gynnild
Overmester

Loge nr. 44 Stein
Stiftet den 19.06.1954
Neste møte:
04.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern