Storrepresentant Berit Brudvi

Fungerende Eks OM Kari Mengshol

OM Mona Flemmen

UM Sylvia Ann Holmsen

Sekr Marie Raak Dahl

Skattmester Bente Våga Gjestad

CM Annie Larsen

Kap Ruth Bærland Furustøl