Gode brødre

Som vi ble enige om på siste kollegiemøte, så avholdes neste møte tirsdag 5. oktober kl. 19:00, i møterommet Dronningens gate 27.

Agenda er sendt på e-post