Smitteverntiltak høsten 2021 

følger samme retningslinjer som våren 2021:

  • Logesalene er satt opp etter gjeldende retningslinjer (1 m avstand). Hver loge/leir er ansvarlig for at oppsettet blir i samsvar med dette.

  • Hver loge/leir spriter berøringsflater før og etter møtet

  • Protokoll for opphold i huset ligger i hver garderobe, følger retningslinjer for personvern. Ved logemøter: bare UM skriver seg inn, de øvrige spores i fremmøteprotokollen. Ved EK og komitemøter, alle skriver seg inn.

  • Tilgjengelig hånddesinfeksjon/sprit

                    * I begge garderober

                    * Ved protokollene 

                    * Ved barene 

                    * Oppe foran trappen i 2. etg. Cicignon.

  • Spisesal/salong: UM har ansvar for at bordplassering følger smittevernreglene (det er plass til 4-5 ved hvert rundbord). 

  • TT-mat har ansvar for smittevern kjøkken/mat

  • Møterom: De som benytter møterom, spriter berøringsflater før og etter møtet.

  • Tilgjengelig hånddesinfeksjon/sprit: på bordet utenfor te-kjøkkenet

I store trekk: 

OFST holder huset rent og utstyrt med desinfeksjon.

Brukerne har ansvaret for at reglene overholdes ved besøk i huset.

Forøvrig bes logene jevnlig sjekke smittevernråd fra Trondheim kommune.
 

Odd Fellow Sentrene Trondheim AS

Randi S. Pierre

styreleder