logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 147 Elias Blix

Sommeren 2019

              På vegne av embetskollegiet i Loge nr. 147 Elias Blix -

ønsker jeg alle våre brødre en riktig god sommer,

og hjertelig velkommen til våre møter til høsterminen,

med nytt kollegie som tiltrer 3. september 2019.

Jeg oppfordrer alle til å møte så ofte som en kan.

Likeså at alle også deltar på ettermøtene.

et godt fremmøte vil være en styrke for logen,

og en positiv utvikling for den enkelte Bror.

     

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Jarle Sigurd Pedersen

​Overmester

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern