logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 147 Elias Blix

 Vår-terminen 2019

              På vegne av embetskollegiet i Loge nr. 147 Elias Blix -

ønsker jeg alle våre brødre og gjestende Brødre hjertelig velkommen til våre møter i denne vårterminen, som også er den siste i denne valgperioden. 

Jeg oppfordrer alle til å møte så ofte som en kan.

Likeså at alle også deltar på ettermøtene.

et godt fremmøte vil være en styrke for logen,

og en positiv utvikling for den enkelte Bror.

     

Med broderlig hilsen i

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Jarle Sigurd Pedersen

​Overmester

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern