Det er mye og iherdig arbeid som ligger bak en vellykket kveld i søsterskillingens ånd. Komiteen hadde gjort en utmerket jobb både i forkant av basaren og i løpet av søsterskillingskvelden. Det ble solgt mange lodd fra alle loddbøkene, og det vanket mange populære gaver. En stor takk til de rause giverne!

Det var veldig hyggelig at vår søster Sonja Bergan var til stede både inne i logesalen og på ettermøtet. Heldigvis hadde hun lykken med seg og vant flere premier.

Under søstermåltidet leste søster Mia Wilborn bl.a. diktet "Det er den draumen" av Olav H. Hauge. Diktene la grunnlaget for god refleksjon og ettertanke. 

Alle søstrene takket hele søsterskillingskomiteen med applaus for stor innsats. Også Privatnevnden bidro som vanlig til at det ble et vært vellykket ettermøte. Bildene viser små øyeblikk fra ettermøtet:

Fra venstre mot høyre: Maria Aanestad, Sonja Bergan og Thorild Stubberud Larsen
Sonja Bergan med en av gevinstene sine!
TIl venstre: Oddbjørg Hoff Johansen og Lillian Bøe. Begge i Privatnevnden
Fra venstre: Brita M. Nergård og UM Randi Eggum