logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 15 Finnmark

                Periode sept 2015 - sept 2017  

  Hovedpatriark og embedskollegiet
ønsker alle patriarker en aktiv leirperiode.
   

        Med patriarkalsk hilsen i
     Tro, Håp og Barmhjertighet


              Trygve Røtvold
                        HP


Leir nr. 15 Finnmark
Stiftet den 29.10.1982
Neste møte:
Ingen møter funnet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern