Julemøte 2022

Mandag den 28. november 2022 hadde Loge nr. 109 Sildre sitt julemøte.

Det ble et godt fremmøtte med 49 søstre og 4 gjester.

Vi hadde en høytidelig og verdig avsluttning på høsten siste møte, det var spill, opplesning og vakker julemusikk.

Etter logemøtet ble vi servert gløgg før vi gikk til et flott dekkes julebord. Tradisjon tro fikk vi servert en nydelig tilberedt ribbe med tilbehør og riskrem til dessert. Under middagen ble det holdt tale med OM Lillian Sofie Haukland, DSS Elin Elisabeth Hagen og søster May Karin Albertsen leste en julefortelling.

Etter middagen ble det servert kaffe og pepperkaker.

Under kaffen hadde vi julelotteri med mange og flotte gevinster, der hovedpremien var et saueskinn av villsau fra Kjerringøy. Det ble solg lodd for kr. 11 600,-, pengene går til utadrettet arbeide.

Bror Terje Jensen fra Loge nr. 68 Landego serverte gløgg

Søster Trine Skyrud Jensen og søster Lisa Steffensen

Til venstre søster Trude Olsen fra Loge nr 23. Laboremus i Harstad og vår egen søster Anita Frønning Olsen.

Hyggelig stund med gløgg og på bildet til venstre ser vi blandt annet søster og skattmester Elsa Hogndal Sund

 

Hovedrett ribbe med tilbhør

Riskrem til dessert

 

 

Bilde fra da OM Lillian Sofie Haukland holdt tale for søstrene.

 

Bilde fra da DSS Elin Elisabeth Hagens tale til søstrene

En vakker juefortelling fra søster May Karin Albertsen

 

Fungerende UM Kari Berg takket de som har stilt opp i kommiteen. Brødrene fra Loge nr. 68 Landegode som var Karl Helskog, Terje Jensen og Arne Arnesen, vi hadde også fått hjelp av vår søster Anne Amundsens sønn Johannes Amundsen

Noen av våre egne søstre serverte også, til venstre ser du søster Ellen Randi Olsen Strend, søster Gunn Jorid Jensen og Søster Anne Synnøve Amundsen

Flotte gevinster til julelotteriet.

Bak disken ser du søster Wenche Sommerseth og søster Cathrine Sandvik

Hovedpremien ble vunnet av vår mentor Liv Bjørnstad fra loge nr. 40 Providentia.

..............................................

Jeg ønsker alle søstrene en riktig god jul og et godt nyttår

Med søsterlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Eva P H Teigum

Herold