logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 139 Kong Haakon

 

                      Logevåren 2018

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre en god vårtermin.
          Med broderlig hilsen i
  Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Jan Petter Husebye
                     
   OM


Kun medlemmer av Kong Haakon kan logge seg inn for å lese:
Overmester har ordet.
Informasjon om og fra - Ettermøte.
Loge Kong Haakon's medlemmer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no