logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 96 Origo

Loge 96 Origo har sine møter i Odd Fellowhuset: Tromsø Storgt. 118, 5. etg. Postboks 1109, 9026 Tromsø. Vi møtes hver 2 og 4 mandag

Logo 2017

 

Logeåret 2018 - 2019 

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre et riktig godt Logeår

Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

 

Pål A. Lind-Johansen

OM


Loge nr. 96 Origo
Stiftet den 18.02.1978
Neste møte:
09.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern