logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter

Loge nr. 24 Baugeid Dagsdatter har sine møter i Oddfellowhuset i Sverresg. 9, hver 1. og 3. mandag i måneden i perioden sept. til mai. Alle møter åpnes i 0-grad.

Søster overmester og embedskollegiet ønsker alle søstrene

velkommen til nye møter i høstterminen 2019.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Wenche Skotnes Hansen

OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern