logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 124 Tore Hjort

124 Tore Hjort

               Logeåret 2017

   Overmester og embedskollegiet
   ønsker alle brødre et godt logeår.
             Med broderlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                Arne Kristian Nyborg
                 
        OM


Loge nr. 124 Tore Hjort
Stiftet den 04.09.1993
Neste møte:
04.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern