logo

Søk

Velkommen til
loge nr. 27 Deborah

Logeåret 2017

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre et godt logeår.

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Marit Hagebø Weltzien
Overmester
 

 
EMBEDSKOLLEGIET 2015 - 2017
Storrepr Aina Marthinsen, Fung. Eks OM Rosa Jensen, OM Marit Hagebø Weltzien, UM Eva Maria Lim, Sekr. Sylvin Sandal, Skm. Hege Marie Minde og CM Tone Larsen

 


Loge nr. 27 Deborah
Stiftet den 26.02.1961
Neste møte:
30.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no