logo

Søk

Velkommen Odd Fellowleir nr. 24 Salten

Leir nr. 24 Salten har sine møter i Ordenshuset i Bodø. Siste mandag i hver måned med unntak av desember se møtekalender. Vi ønsker alle patriarker velkommen.

                Leir året 2017

  Hovedpatriark og embedskollegiet

ønsker alle patriarker  velkommen til

​  Leirslagninger høsten 2017

   Med patriarkalsk hilsen i

    Tro, Håp og Barmhjertighet

         Anders Paulsen

                HP

 

                                            

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no