logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Milka

Søster OM og embetskolleget ønsker
alle søstrene et godt logeår.

Vi i embetskolleget lover å gjøre vårt
   beste og jobber så godt vi kan.
Vi håper at søstrene møter så
ofte som mulig så vi får en
sunn og levende loge.


Med søsterlig hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Grete Sollid
OM

 


Loge nr. 66 Milka
Stiftet den 04.06.1983
Neste møte:
23.01.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no