logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 66 Milka

Søster OM og embetskolleget ønsker
alle søstrene et godt logeår!

 

Vi i embetskolleget lover å gjøre å
gjøre vårt beste og jobber så godt
vi kan. Vi håper søstrene møter så
ofte som mulig så vi får
en sunn og levende loge.Med søsterlig hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Grete Sollid
OM

 


Loge nr. 66 Milka
Stiftet den 04.06.1983
Neste møte:
14.05.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern