logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 86 Sigurd Syr

Embedskollegiet i Loge nr 86 Sigurd Syr

ønsker alle ordensmedlemmer
 velkommen til våre møter !

Med broderlig hilsen
i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
 

Arne Eugen Svendsen

OM


Loge nr. 86 Sigurd Syr
Stiftet den 10.11.1973
Neste møte:
09.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no