logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 113 Sissihø

    Logeåret 2016-2017

  Overmester og embedskollegiet
  ønsker alle søstre et godt logeår.
    Med søsterlig hilsen i
 Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

OM Gerd Måren

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no