logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 26 Gry

l

Vårt symbol for navnet Gry er den gryende morgenstjerne. Den skal minne oss om vårt mål, å vise nestekjærlighet og å være sann i ord og gjerninger. Måtte vår stjerne skinne for oss ved hvert morgengry så vi finner den rette vei, slik at det må herske fred i vårt indre og dermed fred i vår loge.
Rebekkaloge Nr 26 Gry har sine møter i Ordenshuset i Fredrikstad 1. og 3. tirsdag i måneden unntatt i perioden Juni - 15. August.


 

Høsten 2018

OM og kollegiet ønsker alle velkommen til høst terminen.
 Håper at den vil bringe mange gode logeminner. Alle søstrene er like viktige for samværet i logen vår. Vi skal i høst også få besøk av våre to vennskapslosjer
16 Syvstjernen og 108 Margaretha Fredkulla.

Velkommen alle sammen.

Med hilsen i
Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Wenche Laurin Berg
OM


Loge nr. 26 Gry
Stiftet den 21.01.1961
Neste møte:
15.01.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern