logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 43 Nordlys

 

                  Logehøsten 2017


        Overmester og embedskollegiet
       ønsker alle brødre en aktiv logehøst.

               Med broderlig hilsen i
     Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                 Harald Frantzen

                           OM

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no