logo

Søk

Velkommen til loge
nr. 127 Gabriel Scott, Lillesand

Loge nr.127 Gabriel Scott har sine møter i Jørgen Bangsgt 5, 4876 Grimstad, 1. og 3. onsdag i månedene sept-mai. Alle møter starter i 0 grad. Møt så ofte du kan.

 

Brødrene ønskes en velsignet julehøytid og et godt og fremgangsrikt Nytt År.

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Torbjørn Thorsen OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern