logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 111 Olav Tryggvason

Loge nr. 111 Olav Tryggvason har sine møter i Ordenshuset i Hørløcks vei 66 annen hver tirsdag i månedene august-juni. Alle møter starter i 0 grad og avholdes i logesal Tordenskjold.

 

                        Logeåret 2016 - 2017

Kjære brødre

Nok et logeår er i gang og embedskollegiet har skjerpet sine hjelpemidler for å være best mulig rustet til nye gode logeopplevelser.

Fortsatt vil vekst av logen stå i vårt høysete. Dette er et svært viktig punkt for oss.

Dernest vil vi bruke mye energi på kontakt med andre loger. Den kontakten kan best oppnås ved å gå på besøk i andre loger. Går vi på besøk får vi besøk.

I kontakten med andre loger er kontakten utenfor Norges landegrenser et av temaene vi også fokuserer på. For oss er Sverige og Island de aktuelle landene. 

 

I vårt logearbeide ønsker vi å gi så mye som mulig tilbake til brødrene. Samfunnsaktuelle foredrag er også et punkt vi har plukket ut.

 

Men kjære bror. Det hjelper ikke hva vi setter igang hvis du ikke er tilstede.

Så derfor........ møt så ofte du kan. Det vil hjelpe oss i å forbedre vårt arbeide.

 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Morten Flenstad

Overmester

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no