logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 63 Sinceritas

                   Våren 2017

    Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle søstre en flott vårtermin.
             Med søsterlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                    Sissel Henriksen
                           OM

               <><><><><><>
Sinceritas er latin og betyr oppriktighet
               <><><><><><>
 


Loge nr. 63 Sinceritas
Stiftet den 25.04.1981
Neste møte:
02.05.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no