logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 63 Sinceritas

            

              Våren 2019

Overmester og embedskollegiet

ønsker alle søstrene hjertelig velkommen 

til vårens møter.

            Med søsterlig hilsen i 

      Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                    Kirsti Leere
                           OM

            

               <><><><><><>
Sinceritas er latin og betyr oppriktighet
               <><><><><><>
 


Loge nr. 63 Sinceritas
Stiftet den 25.04.1981
Neste møte:
03.09.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern