logo

Søk

Velkommen til Odd Fellow loge 33 Sølvet i Kongsberg.

Odd Fellow Ordenen er en internasjonal sammenslutning av mennesker, som har forpliktet seg til å følge visse regler og ordninger i sitt medlemskap. Ordenen baserer sin lære og virksomhet på medmenneskelige verdier, og søker å gi medlemmene gode etiske holdninger. Ønsker du ytterligere informasjon om Odd Fellow vennligst ta kontakt.

33

Organisasjonsnummer: 990 509 212
Logens møtedager er mandager klokken 19:00 i uker med ulike ukenummer.

Logeåret 2019

Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre et godt logeår.

 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jørn Skarrud
OM

sølvet.no

Loge nr. 33 Sølvet
Stiftet den 12.01.1952
Lokal hjemmeside: WWW
Neste møte:
26.04.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern