logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 40 Vern

    

 

Velkommen til oss!

  

Odd Fellow Loge nr. 40 Vern

ønsker deg hjertelig velkommen til våre nettsider.

Vi håper at disse sidene skal kunne gi deg

litt mer informasjon om vår loge.

For øvrig ønsker vi hver enkelt bror

velkommen til høstens program.

 

  Med broderlig hilsen

i Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Randulf Meyer

OM

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern