logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 40 Vern

   

  

Velkommen til oss!

 

                                                  

Herved ønsker Overmester og embedskollegiet

i Odd Fellow Loge nr. 40 Vern

deg hjertelig velkommen til våre nettsider.

Vi håper at disse sidene skal kunne gi deg

litt mer informasjon om vår loge. 

 

  Med broderlig hilsen

i Vennskap Kjærlighet og Sannhet

Hans-Tore Vang

OM

 

 


Loge nr. 40 Vern
Stiftet den 02.05.1953
Neste møte:
23.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no