logo

Søk

Velkommen til
Leir nr. 6 Trøndelag

Leir nr. 6 Trøndelag har sine møter i Ordenshuset i Hørløcks vei 66. 1. mandag i månedene sept-mai. Alle møter åpner i P-Grad.

 

Velkommen til vårens leirslagninger

Leir nr. 6 Trøndelag

Kjære patriarker – ny termin – nytt embetskollegium - nye muligheter
Embetskollegiet ønsker å bygge videre på det gode leirarbeidet i distriktet, til

beste for patriarkene og Ordenen.

Patriarker som har forslag de mener kan berike leirslagningene, både etisk og
sosialt, er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Det er gjennom styrking og
utvikling av fellesskapet vi kan skape et godt miljø til felles glede og trivsel.

Med hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Steinar Strømdal
HP

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
                                       

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern