logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 46 Symra

Overmester og embedskollegiet
ønsker alle søstre velkommen til nytt logeår.

 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Solfrid Lossius Dale Blindheim

OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern