logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 97 Lodve Lange

Lodve Lange

                 
              Logeåret 2018/2019

 Overmester og embedskollegiet
 ønsker alle brødre et godt logeår.
         Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

              Svein Olaf Hestdahl
                            OM


Loge nr. 97 Lodve Lange
Stiftet den 07.10.1978
Neste møte:
29.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern