logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 19 Fjordane

    
Kollegiet helsar Patriarkane
!

Alle Patriarkar oppmodast til å møte så ofte de kan! Godt frammøte gjev  inspirasjon, for alle,

 i Ordensarbeidet!

Studèr møteplanen og kryss av møtedagen!

 

Med patriarkalsk helsing 

i  Tro, Håp og Barmhjertighet

Karl Anton Søvde

HP

 


Leir nr. 19 Fjordane
Stiftet den 31.10.1987
Neste møte:
26.08.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern