logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 120 Gaia

Navnet Gaia står for Moder Jord (Terra Mater), og er hos grekerne personliggjort som gudinne. Hun ble ifølge mytene til som det første vesen etter tilværelsens kaos. Vår Loges målsetting er å arbeide for personlig utvikling, og i tråd med Odd Fellows idealer å arbeide for barn og barns miljø og oppvekst. Møtene våre avholdes 2. og 4. torsdag i måneden.

Våren 2019

Overmester og embedskollegiet ønsker
alle søstre velkommen til en ny og givende vårtermin. 

Med søsterlig hilsen i
Vennskap  Kjærlighet  Sannhet

 

Marit Olafsen
OM

  

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern