logo

Søk

Velkommen til
loge nr. 17 Unitas

Velkommen til Rebekkaloge nr. 17 UNITAS

Unitas betyr enighet og bokstavene kan stå for:
Unike, Nære, Interesserte, Trofaste og Arbeidsomme Søstre. 

Vi er søstre i et trygt og godt fellesskap
som samarbeider både for hverandre og andre. 

Vi har møter annenhver tirsdag i
Odd Fellow Ordenens hus ”Berga” i Halden. 

Ønsker du å delta i dette fellesskapet,
er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

***

 

Logeåret 2017
Overmester og embedskollegiet ønsker
alle søstre et godt logeår.


  Med søsterlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Grete Olsen
OM

 

I.f.m. utleie av Berga Selskapslokaler, bes interessenter besøke

www.berga.no eller ringe tlf. 951 19 566.


Loge nr. 17 Unitas
Stiftet den 06.10.1957
Neste møte:
29.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no