logo

Søk

Nytt fra Storlogen, september 2009

E-mail adresse til nyvalgte embedsmenn
Storlogen minner om at alle valgte embedsmenn, med tillegg av EksOM, Storrepresentant, CM og Web ansvarlig, har en egen Odd Fellow e-mail adresse.

Det er viktig, og spesielt for OM og Sekr., at alle er inne på den enkeltes e-mail, fordi meldinger og informasjon fra Stor Sire og Storlogen blir sendt til disse adressene.
Dette gjøres for å redusere våre portoutgifter.
Passord for å komme inn på e-mail adressen fåes ved henvendelse til Storlogens Kanselli.

Stor Sire Harald Thoen
ble, i kraft av sin stilling som Europeisk Stor Sire, utnevnt til Dep. Sovereign Grand Master of Europa, på det siste Storloge møtet i USA i august i år.

Nordisk Stor Siremøte
ble avholdt på Island i dagene 4. til 6. september.
Konferansen brukes til å diskutere Ordensmessige stoff som er spesielt for de Nordiske land, eller som de ønsker å ta opp i Den Europeiske Storloge. Den brukes også til å informere hverandre om situasjonen i de forskjellige jurisdiksjoner, og til å diskutere hva de kan gjøre for å hjelpe de jurisdiksjoner i Europa som sliter med liten tilgang av nye medlemmer.
Videre forsøker de å finne måter å gjøre Ordensarbeidet så ensartet som mulig.

Vi har i denne spalten
tidligere nevnt at Norge har, på anmodning fra Den Europeiske Storloge, påtatt seg fadderskap for en mulig ny loge i Ukraina.
Myndighetene i Ukraina har nå sagt nei en slik etablering, og en mulig oppstart av nye loge er av den grunn utsatt på ubestemt tid.

Knut Borgen
Stor Sekretær

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern