logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 69 Sankt Olav

 

                                                Høst 2018

Kjære brør !

Haustterminen står for døra.  Etter ein vel fortent pause ser vi no fram til å treffast igjen. 

Ferien har gitt mange av oss gode opplevingar med reiser og vitjing av familie.  Men for nokre av brørne har kvardagen blitt snudd opp ned grunna alvorleg sjukdom.

Losjen er ein stad der vi kan treffe andre likesinna og dele gleder og sorger.  Styrke til å takle kvardagen kan vi og finne gjennom bodskapet inne i logesalen.

Eg ser fram til å møte kvar einskild av dykk denne hausten. 

Med broderlig hilsen i
Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                 Jon Robert Strømme
                 
        OM

                 

 
 

 


 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern