logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 125 Ryvingen, Mandal

Kaffemøte i "FoodLounge" fredag kl. 12.00 Mandal Amfi

Høsten 2017.

NB: EI er flyttet til 04.10.2017

Overmester og embedskollegiet ønsker brødrene velkommen til høstens møter. Vi ser frem til et fremgangsrikt semester.

Loge Ryvingen ønsker også gjestende brødre velkommen til våre møter. Vi håper på godt fremmøte av egne og gjestende brødre. Møt så ofte du kan.

 


Taffelet. Vi serverer varm mat til brodermåltidene. Egne brødre er påmeldt. Ved fravær husk

avmeld senest kl. 19:00 søndag  før møtet til  Privatnevnden,

mobil 970 05 681, helst SMS.

 

Gjestende brødre: påmelding innen kl. 19:00 søndag før møtet

til br. UM, mobil 473 98 222.


Med broderlig hilsen i Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Jan-Magne Christensen OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no