logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 143 Lodengia

  Bror Overmester og embedskollegiet
   ønsker alle brødre et godt losjeår.
            Med broderlig hilsen i
    Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

              
                  Sigfred Olsen

                          OM


Loge nr. 143 Lodengia
Stiftet den 08.03.2003
Neste møte:
14.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern