logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 112 Høyevarde

 

                                   

               Våren  2017

  Embedskollegiet ønsker alle

  loge brødrene velkommen til

     møtene denne våren.

 

          Med broderlig hilsen 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

            Duvald Stange

                   OM

 

 
 
 

Loge nr. 112 Høyevarde
Stiftet den 22.02.1986
Neste møte:
23.08.2017

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no