logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 112 Høyevarde

 

                                   

             Høsten 2017

  Embedskollegiet ønsker alle

  loge brødrene velkommen til

     møtene denne våren.

 

          Med broderlig hilsen 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

  OM  Leif Bjarne Reinersen Wik

                

 

 
 
 

Loge nr. 112 Høyevarde
Stiftet den 22.02.1986
Neste møte:
20.02.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern