logo

Søk

Velkommen til
Loge nr. 112 Høyevarde

                                   

                  Våren 2019

  Embedskollegiet ønsker alle

 loge brødrene velkommen til

     møtene denne våren.

 

          Med broderlig hilsen 

Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

  OM  Leif Bjarne Reinersen Wik

                

 

 
 
 

Loge nr. 112 Høyevarde
Stiftet den 22.02.1986
Neste møte:
30.10.2019

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern