logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellow leir nr. 4 De Tre Søyler

Det er en glede for meg å presentere vår hjemmeside. Etter beste evne skal vi forsøke å holde den oppdatert om leir 4 De Tre Søyler sine kommende aktiviteter. Nye embedsmenn er på plass og vi er i gang med planleggingen av våre aktiviteter for de kommende to år. Det forrige kollegiet arbeidet aktivitet med å styrke båndene til våre åtte loger og det er mulig at denne innsatsen medvirket til at vi den 08.november hadde opptakelse av hele 11 nye patriarker. Det nye kollegiet vil fortsatt prioritere kontakten med logene våre og stimulere til at vi fortsetter økningen av nye patriarker. Vi kommer også til å vektlegge leirens møter og ha gode etiske poster samt program for ettermøtene. Kommende møte i desember vil få eget juleprogram med opplesning, dikt og ikke minst sang og musikk. Som HP i leiren ønsker jeg deg velkommen til våre hjemmesider. Samtidig ønsker jeg deg og dine en god jul og med håp om at året 2018 blir et fredens år for oss alle. Med patriarkalsk hilsen i T., H. og B. Lars Ramstad HP

 

Hovedpatriarken og embedskollegiet ønsker
alle patriarker vel møtt til nye leirslagninger
 
 
Med hilsen i Tro Håp og Barmhjertighet
 
Leir nr 4 De Tre Søyler
 

                                                Lars Ramstad

                                                Hovedpatriark
                                                                     

                                   

 

               Loger tilsluttet Leir nr 4 De Tre Søyler:

               Ragnvald Mørejarl, Gange-Rolv, Frendar, Bjarg, St Olav, Vesterveg, Flåvær og Friaren

 

 


Leir nr. 4 De Tre Søyler
Stiftet den 29.05.1958
Neste møte:
19.02.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no