logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellow leir nr. 4 De Tre Søyler

Så går vi inn i den siste terminen for sittende kollegium. Det blir en allsidig og forhåpentligvis et spennende halvår før nytt kollegium blir installert mandag den 02.september. Første møte blir torsdag den 17.januar i vårt stamhus med regnskap, budsjett, etisk post samt orientering fra styremedlem Ivar Østrem i Helse Midt-Norge om situasjonen for våre sykehus i vårt fyke og synspunkter om utviklingen videre. Mandag 11.februar har vi også møte i vårt stamhus med 1.gangs nominasjon, etisk post samt et innlegg på ettermøtet. Det neste møtet er torsdag 14.mars med 2.gangs nominasjon og valg hvis det ikke er andre forslag enn de fra nominasjonskomiteen. Dette møtet blir også i vårt stamhus. Kollegiet har besluttet at vi skal være en aktiv vandreleir med besøk i to loger i hver termin. Onsdag den 10. april besøker vi loge nr. 137 Friaren i Stranda og med opptakelse av nye medlemmer. Dette møtet blir derfor med antrekk Galla. Vi slutter av vårterminen onsdag den 06.mai med besøk hos loge nr. 7 Ragnvald Mørejarl i vårt stamhus. Dette møtet blir også med gradspassering i DGL og antrekket blir derfor Galla. Jeg ønsker alle patriarker i vårt distrikt hjertelig velkommen til en spennende og interessant vårtermin. Lars Ramstad HP

 

 
 
 
Med hilsen i Tro Håp og Barmhjertighet
 
Leir nr 4 De Tre Søyler
 

                                                Lars Ramstad

                                                Hovedpatriark
                                                                     

                                   

 

               Loger tilsluttet Leir nr 4 De Tre Søyler:

               Ragnvald Mørejarl, Gange-Rolv, Frendar, Bjarg, St Olav, Vesterveg, Flåvær og Friaren

 

 


Leir nr. 4 De Tre Søyler
Stiftet den 29.05.1958
Neste møte:
Ingen møter funnet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern