logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellow leir nr. 4 De Tre Søyler

Leir 4 De Tre Søyler ønsker velkommen til høstterminen 2018. Det blir en spennende høst. Vi begynner leirslagningene onsdag den 05.september med installasjon av ny DSS som blir Odd Kulø fra loge nr 113 Flåvær. Samme kveld har vi festleir for leirens 60 års jubileum med gjester fra vår naboleir nr 18 Ambolten og med god musikk og taler. Vi avslutter med festmåltid i Krysallsalen som loge nr 23 GAnge-Rolv står ansvarlig for. Onsdag 10.oktober besøker vi loge nr 113 Flåvær som har ansvaret for etisk post og ettermøtet. Torsdag 08.november har vi gradspassering med hele 14 patriarker som skal ha DGL grad og hvor leiren er ansvarlig for programmet. Julemøtet vårt blir i vårt stamhus mandag 03.desember med eget program tilknyttet julen og med tradisjonelt ettermøte med julemat. Som HP håper jeg å se mange patriarker under kommende leirslagninger. Under leirens historie vil du kunne lese heftet om vår leir 60 års jubileum med tilbakeblikk de siste 10 årene. Lars RAmstad HP”

 

 
 
 
Med hilsen i Tro Håp og Barmhjertighet
 
Leir nr 4 De Tre Søyler
 

                                                Lars Ramstad

                                                Hovedpatriark
                                                                     

                                   

 

               Loger tilsluttet Leir nr 4 De Tre Søyler:

               Ragnvald Mørejarl, Gange-Rolv, Frendar, Bjarg, St Olav, Vesterveg, Flåvær og Friaren

 

 


Leir nr. 4 De Tre Søyler
Stiftet den 29.05.1958
Neste møte:
Ingen møter funnet.

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern