logo

Søk

Loge 29 Drofnum
ønsker alle velkommen
til vår nettside
og til å bli medlemmer
av vår orden.

Loge 29 Drofnum,
Loge 29 Drofnum,

Bror Overmester og embedskollegiet ønsker alle brødre velkommen
til Vårens program!

For å ta del i dette må brødrene møte så ofte dere kan.

Embedskollegiets fremste oppgave er å skape samhold og vennskap i Logen.
Dette gjøres ved at innholdet på Loge møtene er innholdsrikt og engasjerende.
Slik at brødrene ikke kan unnvære og møte.

 

Med broderlig hilsen i 
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

Dag Lærum
OM

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern