logo

Søk

Nytt fra Storlogen november 2009

Storlogen har for utlån 3 stk. rollup med 3 forskjellige tekster

Klikk for større bilde

Den ene med tekst ”Våre bud ord”, en med tekst ”Medmenneskelighet – Felleskap – Nestekjærlighet” og en med tekst ”Vennskap – Kjærlighet – Sannhet” Disse kan plasseres på gulvet og trekkes opp på samme måte som et lerret. De vil egne seg godt i forbindelse med Åpent hus, eller lignende arrangementer. Ta kontakt med Kanselliet.

Det er fortsatt mange som ikke er klar over hvordan man kommer inn på ”lukket område” på vår hjemmeside oddfellow.no

På høyre side ”For medlemmer” må du sette inn ditt medlemms nummer i Storlogen. Dette får du enten ved å spørre logens sekretær eller se på baksiden av De Tre Kjedeledd – på adresselappen, der finner du også medlemms nummeret.

Passordet består av fødselsdag, mnd og år, uten punktum mellom. Årstallet skrives fullt ut. (01112009)
Under Adm. hjelp, på lukket område, finnes bl. annet siste utgave av Num.sirk., Ordensetikette, etiske foredrag for bruk i loger og leire og instrukser og veiledninger.

Klikk for større bilde

Storembedsmannsmøtet 2009 ble avholdt 30.oktober – 1.november i vårt Stamhus i Oslo. Deltagere var Stor Sire, Storlogens øvrige valgte og utnevnte embedsmenn og samtlige DSS. På fredag holdt overlege dr.med Hanne Harboe et interessant foredrag om forskning på MS-sykdommen. Hanne Harboe er en av mange som har mottatt forskningmidler fra vårt MS-fond flere ganger. Hun gav uttrykk for stor takkenemmelighet ved å få støtte til forskningen og sa dessuten at Odd Fellows MS-fond var det eneste fondet i Norge som var øremerket MS forskningen.

Stor Sire orienterte om forholdet til International Counsil og Sovereign Grand Loge, også sett med Den Europeiske Storloges øyne.

Langtidsplanen for perioden 2010 – 2014 ble behandlet og deltagerne ble fordelt i grupper med følgende arbeidsområder: 1)Ekspensjon, 2)Styrkelse 3)Ritualer – etisk innhold 4) Utadrettet virksomhet 5) Informasjon – synliggjøring 6)Organisasjon og Internasjonalt.

Alle gruppene leverte et omfattende og godt gjennomarbeidet materiale. Disse forslagene vil bli gjennomgått av Storlogens valgte embedsmenn og behandlet på Storlogemøtet i juni 2010.

Det var gjennomgang av Ordenens etiske plattform. Informasjonsnevnden levere et ferdig utarbeidet forslag til hvorledes Åpent hus kan gjennomføres og Utvalget for innredning av Ordenshus levert også rapport.

Eks HP Kjell-Henrik Hendrichs holdt et inspirerende foredrag med tema: ”Hva er en Orden”.

Tilslutt behandlet Stor Sire aktuelle spørsmål og saker.

I sin avslutningstale påpekte Stor Sire Harald Thoen viktigheten av at det var kvalitet i utførelsen av det arbeidet alle embedsmenn utfører.

Han sa også at det var viktig at vi rekrutterte de ”rette personer”, slik at ordenens gode renome ble opprettholdt. Det er dagens nye medlemmer som skal bli morgendagens embedsmenn uttalte Stor Sire bl.annet i sin tale.

Dette var det siste Storembedsmannmøtet i denne Storlogeperioden - og sikkert litt vemodig for mange.

Se flere bilder fra Storlogemøtet

Begravelsesfondet
Styret i Ordensmedlemmenes Begravelsesfond har vedtatt å øke begravelsesbidraget ved et medlems død fra kr. 10.000.- til kr. 15.000.-med virkning fra 1. januar 2010. Logenes bidrag til fondet økes fra kr. 0.45 til kr. 0.67 pr. medlem pr. dødsfall.

Knut Borgen
Stor Sekretær
 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern