logo

Søk

Velkommen til
Odd Fellowleir nr. 1 Norge

1

Leiråret 2017

Embedskollegiet ønsker alle patriarkene et aktivt leirår.

Med patriarkalsk hilsen i
Tro, Håp og Barmhjertighet

Einar Mortensen
Hovedpatriark

Følgende loger er tilsluttet leir nr. 1 Norge:
Norvegia, Eidsvold, Johan Middelthon, Albert Schweitzer og Millennium.

 

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern