logo

Søk

Velkommen til
loge nr. 106 Bodin

.

106

                         Logeåret 2019

  Bror Overmester og Embedskollegiet

    ønsker  alle brødre velkommen til

                 våre møter i 2019

             Med Broderlig hilsen i

       Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                    Leif Kåre Sørensen

                         Overmester

 

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost: odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern