logo

Søk

Velkommen til
loge nr. 36 Tinn

Rebekkaloge 36 Tinn

 

               Logeåret 2018

   Overmester og embedskollegiet
   ønsker alle søstre et godt logeår.
             Med søsterlig hilsen i
   Vennskap, Kjærlighet og Sannhet

                 Eydis Ødegård
                          OM


Loge nr. 36 Tinn
Stiftet den 30.10.1965
Neste møte:
11.12.2018

Odd Fellow Ordenen - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 40 - Epost:odd.fellow@oddfellow.no
Odd Fellow Utstyr - Stortingsgt. 28 - 0161 Oslo - Telefon - 22 83 92 50 - Epost: of.utstyr@oddfellow.no
Personvern